CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

     1. Phương Thức Thanh Toán:

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, và các phương thức thanh toán trực tuyến được chấp nhận.

      2. Thanh Toán Khi Nhận Hàng:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán khi nhận hàng cho một số sản phẩm hoặc đơn hàng cụ thể. Khách hàng có thể chọn thanh toán toàn bộ hoặc một phần khi nhận được sản phẩm.

Chính sách thanh toán

      3. Xác Nhận Đơn Hàng và Thanh Toán:

Mọi đơn hàng sẽ được xác nhận thông qua email hoặc tin nhắn văn bản, và thông tin thanh toán sẽ được hiển thị rõ ràng trong xác nhận đơn hàng. Khách hàng có thể kiểm tra và xác nhận thông tin thanh toán trước khi hoàn tất giao dịch.

      4. Hạn Thanh Toán:

Hạn thanh toán mặc định là 3 ngày, tính từ ngày xác nhận đơn hàng. Quý khách cần thanh toán đầy đủ số tiền trước khi hạn thanh toán kết thúc để tránh phí trễ hạn.

     5. Phí Trễ Hạn:

Chúng tôi có quyền áp dụng phí trễ hạn đối với bất kỳ đơn hàng nào thanh toán trễ hạn. Phí này sẽ được thông báo rõ ràng trong thông báo trễ hạn.

     6. Hoàn Trả và Đổi Trả:

chính sách thanh toán

Chính sách hoàn trả và đổi trả sẽ được áp dụng theo quy định cụ thể được công bố trên trang web của chúng tôi. Thông tin chi tiết về quy trình này sẽ được cung cấp trong chính sách riêng biệt.

     7. Bảo Mật Thanh Toán:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng. Mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện thông qua các kênh bảo mật cao và mã hóa để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

     8. Thông Tin Liên Hệ:

Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT :0359629585